Saturday, 19/10/2019 - 06:34|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT TIỀN HẢI

Chuyến đi trải nghiệm của học sinh lớp 4+5 năm học 2017 - 2018 tại Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh xã Nam Cường và Tiểu Đoàn 5