Wednesday, 05/08/2020 - 20:11|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT TIỀN HẢI

Chuyến đi trải nghiệm của học sinh lớp 4+5 năm học 2017 - 2018 tại Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh xã Nam Cường và Tiểu Đoàn 5