Tuesday, 26/01/2021 - 21:22|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT TIỀN HẢI
 • Phạm Thị Xuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0985385502
  • Email:
   phamxuyenpgd@gmail.com,
 • Vũ Huy Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0912941722
  • Email:
   vuhuyhoang.thanhpho.tb@gmail.com,
 • Lê Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cán bộ
  • Điện thoại:
   0396792139
  • Email:
   anhhong1982nd@gmail.com